Head Coach

Assistant Coaches

Tiger Cheer Roster

2023-2024 Tiger Cheer Roster

 

 
Name Grade Team

Captain

Adyson Sellers 10 Varsity  
Aizlynn Abram 10 Varsity  
Alexus Bowles 10  Varsity  
Aliza Ransom 11 Varsity  
Annabel Dehn Christoffersen 12 Varsity  
Austin Erwin 11 Varsity  
Azalia Ruiz 11 Varsity  
Braylynn Greene 10 Varsity  
Bridgette Taylor 11 Varsity X
Brilee Albiston 12 Varsity  
Brooke East 10 Varsity  
Brooklynn Hartley 9 Varsity  
Emma Nelson 11 Varsity  
Gabe Reyes 12 Varsity  
Gavin Tongate 11 Varsity  
Ireland Lew 11 Varsity  
Izabele Frady 12 Varsity  
Jendaya Coletti 12 Varsity X
Jenna Harper 12 Varsity  
Kami Witt 12 Varsity  
Kennedy Terrill 11 Varsity  
Kynlee Greene 9 Varsity  
Lili Kukkola 10 Varsity  
Madison Prado 12 Varsity X
Natalee Williams 12 Varsity X
Nevaeh Anderson 11 Varsity X
Scotlyn Dewitt 10 Varsity  
Bella Prado 9 JV  
Dalila Garcia 9 JV  
Gabriela McKimm 10 JV  
Karla Moreno 9 JV  
Makayla Werkele 9 JV  
Marae Faler 12 JV X
Payton Robbins 9 JV  
Sofia Ramirez Rodriguez 9 JV  
Zowie Morgan 9 JV  

 

2023 State Sportsmanship and 4A Cheer Coach of the Year

2022 Wyoming State Spirit Sportsmanship and 2022 4A Cheer Coach of the Year

Photos